Eix Diagonal Concessionaria De La Generalitat De Catalunya S.a. (sociedad Unipersonal)

LEI 95980020140005026329

Legal Address [es]


CARRETERA NACIONAL 340 KM 1213'8
Address Number 340 KM 1213'8
Vilafranca del Penedès ES 08720

Headquarters Address [es]


Avda Josep Tarradellas 8 2
Address Number 8
Building Unit 2
Barcelona ES 08029

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
95980020140005026329
Legal Name
EIX DIAGONAL CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Authority Authority I D
RA000533
Authority Authority I D
B-380524-8
Legal Jurisdiction
ES
Legal Form Legal Form Code
5RDO
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-11 12:27:33
Last Update Date
2021-09-29 17:17:07
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-10-14 04:30:27
Managing L O U
959800R2X69K6Y6MX775 [COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000533
Validation Authority Validation Authority I D
B-380524-8

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Eix Diagonal Concessionaria De La Generalitat De Catalunya S.a. (sociedad Unipersonal) is directly consolidated by Iridium Concesiones De Infraestructuras, S.a

Relationship Start Node Node I D
95980020140005026329 [EIX DIAGONAL CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)]
Relationship End Node Node I D
9598002UXVEAZLQKV391 [IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.A]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-10-03 06:08:56
Registration Last Update Date
2020-06-29 06:43:04
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-10-14 04:30:27
Registration Managing L O U
959800R2X69K6Y6MX775 [COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Registro Mercantil De Madrid, Legajo Nº 3/2018/206353, De Fecha 02/11/2018, Ejercicio 2017
Relationship Period 1 Start Date
2018-04-24 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 2 Start Date
2016-12-31 18:00:00
Relationship Period 2 End Date
2017-12-31 17:59:59
Relationship Period 2 Period Type
Accounting Period

Business Entity Relationship

Active

Eix Diagonal Concessionaria De La Generalitat De Catalunya S.a. (sociedad Unipersonal) is ultimately consolidated by Acs Actividades De ConstrucciÓn Y Servicios, S.a.

Relationship Start Node Node I D
95980020140005026329 [EIX DIAGONAL CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)]
Relationship End Node Node I D
95980020140005558665 [ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-10-03 06:08:56
Registration Last Update Date
2020-06-29 06:43:04
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-10-14 04:30:27
Registration Managing L O U
959800R2X69K6Y6MX775 [COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Registro Mercantil De Madrid, Legajo Nº 3/2019/38961, De Fecha 05/06/2019, Ejercicio 2018
Relationship Period 1 Start Date
2018-04-24 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-12-31 18:00:00
Relationship Period 2 End Date
2018-12-31 17:59:59
Relationship Period 2 Period Type
Accounting Period


© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |