Canfina AG

LEI 5067004F0RU3U2U8C142

Legal Address [DE]


Eschenstrasse 9
Goldach CH-SG CH 9403

Headquarters Address [DE]


Eschenstrasse 9
Goldach CH-SG CH 9403

External Public Records
LEI
5067004F0RU3U2U8C142
Canfina AG
LEI Registration Details
L E I
5067004F0RU3U2U8C142
Legal Name
Canfina AG
Authority Authority I D
RA000548
Authority Authority I D
CHE100530787
Legal Jurisdiction
CH
Legal Form Legal Form Code
MVII
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-02-18 04:51:21
Last Update Date
2020-03-24 18:09:54
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-02-16 18:00:00
Managing L O U
506700LOLO7M6V0E4247 [Office Fédéral de la Statistique (OFS), LEI-Suisse]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000548
Validation Authority Validation Authority I D
CHE100530787

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |